Situația persoanelor cu dizabilități din România, discutată în cadrul Oficiului ONU pentru drepturile omului

În data de 12 februarie 2019, Adriana Tontsch, președinta Asociației Spina Bifida și membră a Filialei București a Asociației Distroficilor Muscular din România s-a întâlnit cu Raportorul special pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, în cadrul Oficiului ONU pentru drepturile omului, doamna Catalina Devandas Aguilar, pentru a discuta situația persoanelor cu dizabilități din România, inclusiv modul în care acestea vor fi afectate negativ de proiectul Legii Pensiilor care va fi dezbătut pe 13 februarie de către Curtea Constituțională Română.

,,Am avut marea onoare și bucurie s-o întâlnesc astăzi pe doamna Catalina Devandas Aguilar la Geneva. Domnia sa a arătat mare interes față de situația persoanelor cu dizabilități din România. Transmit persoanelor cu dizabilități din România un mesaj de optimism’’, a declarat Adriana TONTSCH, imediat după întâlnirea cu Catalina Davandas Aguilar, Raportor special pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, în cadrul Oficiului ONU pentru drepturile omului.

Reclame

SCRISOARE DESCHISĂ privind încălcarea legii pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi prin modificările aduse de Legea Bugetului de Stat 2019

Federația Dizabnet – Rețeaua Prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilități, Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS și Centrul pentru Resurse Juridice – CRJ adresează  doamnei Viorica Dăncilă, prim-ministru, domnului Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice şi domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale o Scrisoare deschisă cu referire la încălcarea gravă a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prin proiectul Legii bugetului de stat 2019.

Redăm integral scrisoarea:

4 februarie 2019
SCRISOARE DESCHISĂ privind încălcarea legii pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi prin modificările aduse de Legea Bugetului de Stat 2019

În atenția doamnei Viorica Dăncilă, Prim-ministru, domnului Eugen Teodorovici, Ministrul Finanţelor Publice şi a domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale

Federația Dizabnet – Rețeaua Prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilități, Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS și Centrul pentru Resurse Juridice – CRJ vă sesizează asupra încălcării grave a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prin proiectul Legii Bugetului de Stat 2019.

Astfel, Ministerul Finanţelor Publice prin proiectul Legii bugetului de stat încalcă art. 40 alin (1), art. 51 (52) din Legea privin drepturile persoanelor cu dizabilităţi, art. 4 alin (2) din H.G. nr. 978/2015 şi art. 139 alin (3) din Constituţia României:

1. Legea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi indică faptul că sumele prevăzute de autorităţile locale pentru plata salariilor asistenţilor personali sunt alocate în proporţie de 90% de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată. Ori, în proiectul Legii bugetului de stat pe 2019 la acest capitol Ministerul finanţelor publice a alocat zero lei.

2. În mod similar chestiunii finanţării salariilor asistenţilor personali şi finanţarea centrelor de asistenţă socială pentru 18.000 de persoane adulte cu dizabilităţi, se asigură tot din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate cu această destinaţie, în proporţie de cel mult 90% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, la elaborarea bugetului de stat, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit legii. Cu toate acestea, în ciuda prevederilor legale în vigoare, Ministerul Finanţelor Publice a alocat zero lei şi la acest capitol din proiectul legii bugetului de stat.

3. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a colectat în 2018 aproximativ 500 milioane de euro de la instituţiile private şi publice pentru neangajarea în muncă de către acestea a persoanelor cu dizabilităţi. MFP avea obligaţia de a completa proiectul legii bugetului 2019 cu un capitol aferent Fondului angajării persoanelor cu dizabilităţi, indicând astfel destinaţia sumelor colectate în baza art. 78 alin (3), respectând astfel art. 139 alin (3) din Constituţia României. În prezent, Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nu cuprinde nicio prevedere în acest sens în ciuda promisiunilor publice transmise de Ministrul finanţelor publice, sâmbătă 2 februarie a.c.

Astfel, după un număr de ani când această problemă a finanţării serviciilor sociale rezidenţiale şi a serviciilor de suport furnizate de asistenţii personali funcționa conform normelor legale în vigoare, de la bugetul central (chiar și așa cu sincope), se propune revenirea la o veche stare de fapt care și-a demonstrat deja ineficiența cronică. Faptul că autorităților publice locale li se cedează utilizarea 100% a sumelor colectate din impozitul pe venit, din care o parte să fie folosite pentru plata salariilor asistenților personali și pentru susținerea centrelor rezidențiale pentru persoane cu dizabilități, nu doar că încalcă prevederile Legii privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, dar în condiţiile ratei crescute a şomajului din unele judeţe (ex. Teleorman, Caraş-Severin, Gorj etc.), va conduce la o practică neunitară în materia plăţilor din asistenţă socială. Comportamentul discreționar al multora dintre primari a fost semnalat în repetate rânduri de persoanele cu dizabilități, acestea fiind deseori obligate să accepte transformarea salariului asistentului personal în indemnizație, uneori primindu-şi salariile cu întârziere de luni de zile, așa cum a fost prezentat Ministrului finanțelor și în cadrul audienței de sâmbătă, 2 februarie 2019.

Lipsa garanţiilor reale oferite de către stat tuturor persoanelor cu dizabilități şi în mod special celor instituţionalizate sau având dizabilităţi grave este bine cunoscută: mecanismele de petiţionare nu sunt adaptate nevoilor lor, iar structurile de control ale Ministerului Muncii și Justiției Sociale nu au excelat în sancționarea încălcării acestor drepturi, așa cum ar fi trebuit.

Temerile noastre sunt justificate şi de abuzurile înregistrate în perioada anterioară crizei economice și ulteriore, perioadă în care salariile asistenților personali erau asigurate din bugetul propriu al autorităților locale și ni se semnalau:
– întârzieri în angajarea asistenților personali punând în pericol viaţa persoanelor cu dizabilităţi grave;
– întârzieri în plata salariilor;
– nerespectarea dreptului asistenților personali la concediu medical sau la concediu de odihnă;
– concedieri masive în timpul crizei economice;
– lipsă de informare şi de prioritzare la nivel social a dreptului la asistenţă umană în sensul includerii în comunitate a persoanelor cu dizabilităţi grave.

Astfel, actuala formă a bugetulului de stat va pune în pericol drepturile a 800.000 persoane cu dizabilităţi, a celor 18.000 de persoane adulte instituţionalizate şi va afecta în mod direct cele 3.000 de autorități publice locale responsabile cu asigurarea acestor drepturi.

Noi, inițiatorii și semnatarii acestei scrisori deschise, vă solicităm să respectaţi Legea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi revenind asupra acestor prevederi din Proiectul Bugetului de Stat pentru anul 2019, iar finanţarea drepturilor salariale ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav şi a serviciilor sociale de tip rezidenţial să fie în continuare asigurate de la Bugetul de stat, respectiv să înfiinţați Fondul destinat integrării pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi.

Ne opunem ferm introducerii de prevederi legislative în sectorul dizabilității fără o analiză detaliată cu privire la impactul lor, la evaluarea efectelor secundare ale acestor modificări şi fără consultarea adecvată a tuturor grupurilor afectate de noile prevederi legislative. La un an și jumătate după adoptarea în forță a OUG 60/2017, toate asigurările pozitive ale decidenților politici s-au dovedit doar argumente fără fundament, iar temerile persoanelor cu dizabilități și ale reprezentanților acestora au fost confirmate. Nu dorim să repetăm acel moment, în condițiile în care decizia de acum afectează un număr și mai mare de persoane cu dizabilități.

Inițiatori:

Andreia Moraru, Președinte, Federația Dizabnet – Rețeaua prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilități, www.dizabnet.ro

Diana Chiriacescu, Director executiv, Federația Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS, www.fonss.ro

Georgiana Pascu, Manager de program, Centrul pentru Resurse Juridice, CRJ, www.crj.ro, Tel: 072988 1159, email: gpascu@crj.ro

Maria Mădălina Turza, Președinte, Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități, www.cedcd.ro

Mugur Frăţilă, Președinte al Consiliului Director TONAL, tel. 0744248489, email: mugurfratila@yahoo.com

Elisabeta Moldovan, Copreședinte, Asociația ”Ceva de Spus”, tel: +4 0356 430 240, www.cevadespus.ro

Daniela Tontsch, Președinte, Consiliul Național al Dizabilității din România – CNDR www.fcndr.ro

Semnatari:

Organizații CNDR:

Asociația Distroficilor Muscular din România
Asociația Națională a Surzilor din România – ANSR
Asociația Invalizilor de Război Nevăzători din România – AIRN
Asociația Persoanelor cu Handicap Neuromotor din România – AHNR
Asociația Persoanelor cu Handicap Neuromotor – Argeș
Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România
Asociația Aripi
ASPIIR – Asociația Persoanelor cu Boli Inflamatorii Intestinale din România
Asociația CONIL
Asociația persoanelor cu handicap “Sporting Club” Galați
Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune – APAA
Fundația Română pentru Persoane cu Handicap Vizual “Prietenii Nevăzătorilor
Asociația “Ridică-te și umblă”
Asociația Maternity, Advocacy, Medicină, Educație M.A.M.E.
Asociația Română de Psihiatrie Medico-legala
Asociația THEOEMYDOR
Asociația Transplantaților din România
Federația Sindicatelor Asistenților Personali ai Persoanelor cu Handicap
Asociația Sportivă Mereu Împreună pentru Oameni
Asociația Română de Hemofilie

Organizații FONSS:

Asociația Blijdorph România
Asociaţia „Centrul Daniel” Bacău
Asociatia Umanitară Concordia
Asociatia Four Change
Fundația Alături de Voi România
Centrul de Dezvoltare Socială
Organizația Salvași Copiii Iași
Asociația Alternative Sociale
Fundația Iosif
Centrul Diecezan Caritas Iași
Fundația COTE
Fundația Word Vision
Fundația Star Of Hope
Fundația Serviciilor Sociale Bethany
Fundația Ancora Salvării
Fundația de Sprijin Comunitar Bacău
Asociația Betania
Fundația Enable
Fundația Solidaritate și Speranța Iași
ANCAAR – Filiala Iași
Fundația de Dezvoltare Locală Speranța Tg Neamț
Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina
Fundația Păpădia
Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară
Fundația Inimă de Copil Galați
Asociația Bunul Samaritean Nicorești Galați
Asociația Pro ACT Suport
Fundația Corona
Fundația Il Chicco Iași
Fundația  “Un Coup de Main d’Emmaus” Iași
Fundatia Yoyo
Asociaţia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale – Luceafărul, Neamţ
SOIR- Organizatia Suedeza pentru Ajutor Umanitar Individual
SOS Satele Copiilor Romania
Buna ziua Copiii din Romania

Asociații independente care susțin demersul:

Sindicatului Liber al Asistentilor Personali ai Persoanelor cu Handicap BucurestiAsociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative Roxana Damaschin, Fundația de Abilitare Speranța, UnLoc, Timișoara

Filiala București a Asociației Distroficilor Muscular din România

Filiala Arad a Asociației Distroficilor Muscular din România

Asociația Calea spre Acces

Fundația Star Hope

Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic din România

Asociația Handicapaților Fizic din Satu Mare

Asociația IHTIS

Asociația SM SPEROMAX Alba

Asociația Persoanelor cu Dizabilități Fizice Dej

Asociația pentru Persoane cu Dizabilități Fizice „Sf. Haralambie” Brașov

Asociația PRO STEM CELL

Asociația Rebeca faith-hope-love

Asociația Down Plus București

CNDR și FONSS solicită Ministrului Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici și premierului Dăncilă prelungirea termenului de depunere a declarației 230

Consiliul Național al Dizabilității din România și Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale- FONSS solicită Ministrului  Finanțelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici și premierului Viorica Dăncilă prelungirea termenului de depunere a declarației 230.

Organizațiile neguvernamentale își manifestă îngrijorarea cu privire la modificarea termenului de depunere a declarației 230, din 25 mai, cum a fost în anii precedenți, în 15 martie, astfel reducându-se la jumătate perioada în care ONG-urile pot desfășura campanii prin care solicită sprijin persoanelor fizice în ceea ce privește facilitatea fiscală.

Solicităm prelungirea termenului de depunere a declarației 230 până la data de 25 mai

,,Consiliul Național al Dizabilității din România atrage atenția că în România sunt active mii de organizații non-profit care oferă protecție uneia dintre cele mai dezavantajate categorii – persoanele cu dizabilități. Reducerea activității acestor organizații, prin lipsa fondurilor, ar contribui la creșterea exponențială a riscului de excluziune socială a persoanelor cu dizabilități.

Organizațiile neguvernamentale cunosc și satisfac nevoi ale acestei categorii, pe care gama serviciilor sociale instituționale nu le acoperă în mod curent.

România încă se confruntă cu dificultatea în organizarea unui sistem real și eficient de servicii sociale care să răspundă nevoilor cetățenilor, nevoi care se schimbă.

Pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități, ONG-urile de profil au în vedere perspectiva dezvoltării individuale a beneficiarilor. Majoritatea instituțiilor nu pun accentul pe dezvoltarea abilităților de viață independentă, motivul fiind lipsa resurselor umane specializate, în vreme ce ONG-urile oferă gratuit astfel de servicii.

ONG-urile contribuie substanțial la incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilități prin furnizarea accesului la programe de abilitare și reabilitare.

Multe persoane cu dizabilități vor pierde semnificativ posibilitatea de susținere din partea ONG-urilor de profil prin modificarea termenului de depunere a declarației 230, de la 25 mai, cum a fost în anii precedenți, la 15 martie, în condițiile în care noul formular a fost aprobat în data de 11 ianuarie’’, a declarat Daniela Tontsch, președinta Consiliului Național al Dizabilității din România.

O cercetare anuală a FONSS, privind sursele de finanțare ale celor 35 de membri ai federației- furnizori serioși de servicii sociale- arată că în anul 2017, veniturile au provenit din finanțări publice locale în proporție de doar 5,01% , din subvenții și alte alocații doar 3,51%, economie socială 22,12%, fonduri europene 12,51% și donații și sponsorizări 45,42% .

Considerăm că atât timp cât, conform cercetării noastre, doar 25 dintre membrii federației, furnizori privați de servicii sociale, au returnat bugetului de stat sub formă de taxe și impozite pe salariile angajaților 25.117.030,52 lei (aproximativ 5,6 milioane de euro) și au furnizat servicii sociale pentru 92.358 de beneficiari (servicii specializate sau în comunitate) importanța existenței acestor instituții este de necontestat.

În condițiile în care, în România nu funcționează decât în foarte mică măsură mecanismul achiziției de servicii de la furnizorii privați și există foarte puține alte mecanisme de finanțate pentru servicii sociale, resursele private sunt deopotrivă o modalitate de responsabilizare a cetățenilor față de comunitate, dar și una de finanțare pentru ONGuri.

”Salutăm faptul că ati făcut eforturi pentru un proces corect de verificare a alocării sumelor exact către organizațiile spre care a direcționat persoana banii. În continuare însă, timpul de procesare al formularelor de către ANAF este imprecis, organizațiile neguvernamentale neputând estima când este finalizat acest proces în fiecare an.

Mai sunt și alte măsuri fiscale cu impact negativ asupra finanțării ONGurilor, cum ar fi trecerea de la impozitul de profit la cel pe venit, care a reprezentat o problemă pentru noi, deoarece vor scădea mult sumele colectate.

Așadar, vă solicităm reanalizarea termenului anunțat și lărgirea lui, astfel încât să permiteti cetățeanului să susțină prin direcționare din impozitul pe venitul global, cauzele care consideră că merită suportul lui, pentru că, practic, orice regulă care ar duce la diminuarea accesului la a face donații și sponsorizări are un impact major direct asupra beneficiarilor de servicii sociale”, a declarat Mihaela Munteanu, director de advocacy al FONSS.

Organizații CNDR:

Asociația Distroficilor Muscular din România
Asociația Nevăzătorilor din România – ANR
Asociația Națională a Surzilor din România – ANSR
Asociația Invalizilor de Război Nevăzători din România – AIRN
Asociația RENINCO
Asociația Persoanelor cu Handicap Neuromotor din România – AHNR
Asociația Persoanelor cu Handicap Neuromotor – Argeș
Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România
Asociația Aripi
ASPIIR – Asociația Persoanelor cu Boli Inflamatorii Intestinale din România
Asociația CONIL
Asociația persoanelor cu handicap “Sporting Club” Galați
Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune – APAA
Fundația Română pentru Persoane cu Handicap Vizual “Prietenii Nevăzătorilor
Asociația “Ridică-te și umblă”
Asociația Maternity, Advocacy, Medicină, Educație M.A.M.E.
Asociația Română de Psihiatrie Medico-legala
Asociația THEOEMYDOR
Asociația Transplantaților din România
Federația Sindicatelor Asistenților Personali ai Persoanelor cu Handicap
Asociația Sportivă Mereu Împreună pentru Oameni
Asociația Română de Hemofilie

Organizații FONSS:

Asociația Blijdorph România
Asociaţia „Centrul Daniel” Bacău
Asociatia Umanitară Concordia
Asociatia Four Change
Fundația Alături de Voi România
Centrul de Dezvoltare Socială
Organizația Salvași Copiii Iași
Asociația Alternative Sociale
Fundația Iosif
Centrul Diecezan Caritas Iași
Fundația COTE
Fundația Word Vision
Fundația Star Of Hope
Fundația Serviciilor Sociale Bethany
Fundația Ancora Salvării
Fundația de Sprijin Comunitar Bacău
Asociația Betania
Fundația Enable
Fundația Solidaritate și Speranța Iași
ANCAAR – Filiala Iași
Fundația de Dezvoltare Locală Speranța Tg Neamț
Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina
Fundația Păpădia
Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară
Fundația Inimă de Copil Galați
Asociația Bunul Samaritean Nicorești Galați
Asociația Pro ACT Suport
Fundația Corona
Fundația Il Chicco Iași
Fundația  “Un Coup de Main d’Emmaus” Iași
Fundatia Yoyo
Asociaţia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale – Luceafărul, Neamţ
SOIR- Organizatia Suedeza pentru Ajutor Umanitar Individual
SOS Satele Copiilor Romania
Buna ziua Copiii din Romania

Asociații independente care susțin demersul:

Filiala București a Asociației Distroficilor Muscular din România

Filiala Arad a Asociației Distroficilor Muscular din România

Asociația Calea spre Acces

Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic din România

Asociația Handicapaților Fizic din Satu Mare

Asociația IHTIS

Asociația SM SPEROMAX Alba

Asociația Persoanelor cu Dizabilități Fizice Dej

Asociația pentru Persoane cu Dizabilități Fizice „Sf. Haralambie” Brașov

Asociația PRO STEM CELL

Asociația Rebeca faith-hope-love

Asociația Down Plus București

Persoane de contact:
• Consiliul Național al Dizabilității din România, e-mail: federatia_cndr@yahoo.com (persoană de contact Daniela Tontsch – președinte)
• Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale FONSS- Str. Sf Andrei, nr. 67, Iași, email: comunicare@fonss.ro, tel. 0740 513 864 (persoana de contact Mihaela Munteanu- director de comunicare si advocacy).

Nicolae Marius Hămbășan: ,,Dezinstituționalizarea de pe hârtie este un abuz în practică’’

Măcinat de boală și disperare, N. Marius Hămbășan, un tânăr imobilizat în scaun rulant atrage atenția autorităților române și internaționale, printr-un memoriu, că OUG 69/2018 care vizează procesul de dezinstituționalizare, fără un studiu de impact și fără analizarea fiecărui caz și situație în parte, va avea un impact devastator pentru persoanele cu dizabilități asistate în centrele din toată țara.

,,DEZINSTITUȚIONALIZAREA este un concept de politică publică bună și necesară ca intenție, dar total nepractică în acest moment fără un studiu de impact de durată ce necesită mai ales timp și fără investiții în infrastructuri noi pe termen scurt, mediu și lung în construcția de locuințe sociale adaptate pentru cazurile grave ce necesită conform Legii Locuinței un spațiu intim accesibilizat în acord cu prevederile clar formulate în ORDINUL nr. 189/2013 publicat în M.O al României, Partea I, nr.121 din 5 martie 2013 ce prevede aprobarea reglementării tehnice ” Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012- Revizuire NP 051/2000” – subliniază N. Marius Hămbășan.

N. Marius Hămbășan trăiește în N. Marius Hămbășan , în sistem instituționalizat. Aici și-a găsit liniștea după abuzuri fizice și psihice trăite la CRRPH Cisnădie. Suferă de Distrofie Musculară tip Duchen, cea mai gravă formă de distrofie musculară. Are 37 de ani, iar starea lui necesită supraveghere și îngrijire continuă. Nu există un tratament curativ pentru distrofia musculară; medicația și terapiile existente având doar rolul de a încetini evoluția bolii.

,,Persoanele cu dizabilități din România se tem să-și ceară drepturile, se tem de măsurile pe care le-ar putea lua autoritățile împotriva lor. Eu mă tem pentru viața mea, în anii petrecuți la CRRPH Cisnădie am fost agresat fizic și psihic pentru că am cerut dreptul la educație, dar acum, aici, mi-am găsit liniștea, sunt bine îngrijit și vreau să-mi petrec la CRRPH Dumbrăveni zilele pe care le mai am de trăit.

Am găsit aici persoane cu dizabilități fizice, vizuale, auditive, psihice și asociate, internate de zeci de ani, unii au chiar 60 de ani petrecuți aici. Toți sunt o familie, sunt legați emoțional, o despărțire i-ar ucide, motiv pentru care solicit în memoriu o derogare temporară a aplicării OUG asupra Centrului de Recuperare si Reabilitare pentru persoane cu handicap Dumbrăveni.

OUG 69/2018 este doar un proiect neviabil ce încearcă doar o cosmetizare de suprafață prin redistribuirea numerică și locativă a persoanelor cu dizabilități cazate în clădiri vechi și spații improprii în alte clăridi vechi și neadaptate/ neaccesibile, în esență problema rămânând nerezolvată fără investiții în locuințe sociale adaptate nevoilor individuale ale persoanelor cu dizabilități.

Fiecare persoană cu dizabilitate trebuie respectată, informată, consultată și consiliată cu privire la orice schimbare din punct de vedere medical, locativ, procedural sau social.

Nu se poate face nimic fără acordul sau acceptul persoanei cu dizabilități sau a asistentului/reprezentantului personal/familiei acestuia! Din perspectivă juridică, orice acțiune făcută fără acordul acestuia sau al celor care îl reprezintă constituie un abuz și este sancționată ca atare! Uniunea Europeană, Consiliul Europei, CEDO și alte instituții vor monitoriza și urmări efectele OUG 69/2018!”, explică domnul Hămbășan.

Memoriu a fost adresat Administrației Prezidențiale, Guvernului României, Camerei Deputaților, Senatului României, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte şi Problemele Minorităţilor Naţionale, Avocatului Poporului, Institutului Român Pentru Drepturile Omului, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Consiliul de Monitorizare a Implementarii Convențieii O.N.U.-PRIVIND DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITAȚI și Consiliului Județean Sibiu.

Redăm integral memoriul lui Nicolae Marius Hămbășan:

MEMORIU

”Subsemnatul Hămbășan Nicolae Marius, domiciliat în jud. Sibiu, localiatea Dumbrăveni (…) În prezent am calitatea de beneficiar/asistat al unității rezidențiale CRRPH-Dumbrăveni, județul Sibiu și sunt suferind de Distrofie Musculara Progresivă Duchene, cu deplasare în fotoliu rulant și însoțitor permanent conform Certificatului de încadrare în grad de handicap eliberat de către Comisia Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulți Sibiu.

Ca urmare a intrării în vigoare a OUG 69/17.07.2018 doresc să vă aduc la cunoștință situația specială a Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru persoane cu handicap Dumbrăven – jud. Sibiu, cu sediul în str. Mihai Eminescu nr.54, prin care doresc să supun atenției Președinției, Guvernului și Parlamentul României, dar și comisiilor de specialitate situația delicată în care unitatea/instituția noastră se află:

Prin prezentul MEMORIU vă solicit o derogare temporară a aplicării asupra Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru persoane cu handicap Dumbrăveni a recentei OUG 69/17.07.2018 din următoarele motive :

Instituția Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru persoane cu handicap Dumbrăveni găzduiește în momentul de față un număr de 98 de beneficiari (bolnavi/asistați).

Instituția noastră în momentul de față se află în plin proces de reabilitare totală conform solicitărilor UE. În acest moment lucrările de reabilitare și modernizare a clădirii în interior și exterior sunt în desfășurare conform contractelor existente. Aceste lucrări de modernizare a CENTRULUI DE RECUPERARE ȘI REABILITARE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP DUMBRĂVENI au fost începute în toamna anului 2017, iar data finalizării lucrărilor de reabilitare este de 20 Decembrie 2018.

Modernizarea, reabilitarea și finanțarea centrului a fost aprobată pentru o capacitate de 98 beneficiari/asistați cu nevoi speciale, plus sălile de chineto-terapie și de recuperare fizică (atașament -Raport de Specialitate nr.17.11.2015 și Raport de Specialitate nr.16012/12.12.2016) Suma totală a investiției fiind de 3.624.967.41 lei TVA inclus .

Din punct de vedere tehnic și locativ Instituția noastră are în componență 3 (trei) corpuri de clădiri A-B-C plus anexe/imobile corespunzătoare de funcționare avizate respectiv: bloc de depozitare alimentar, bloc pentru prepararea hranei calde pentru servirea meniului zilnic, spălătorie rufe și centrala termică.

Finanțarea proiectului de reabilitare a prevăzut modernizarea corpurilor de imobile A și B, conform standardelor solicitate de către UE. Beneficiarii și asistații centrului sunt cazați în această unitate de la CRRPH-DUMBRAVENI și au vârste cuprinse între 25 -95 ani.

Asistații/bolnavii sunt cazați pe o perioadă nedeterminată, ei fiind instituționalizați în unitatea rezidențială cu caracter social ce funcționează încă din anii 1958 – 2016, cu un spectru larg al afecțiunilor și suferințelor medicale, cu bolnavi cu afecțiuni locomotorii grave (imobilizați la pat, cu deplasarea în fotolii rulante, cu grave afecțiuni fizice-psihice-mentale, nevăzători și afecțiuni auditive (surdocecitate) etc.

Majoritatea asistaților cazați sunt persoane instituționalizate nerecuperabile aflate în instituția noastră de aproximativ 40-50-60 ani. Instituția noastră găzduiește un număr majoritar de beneficiari asistați formată din nevăzători și persoane cu surdocecitate (respectiv peste 50 persoane).

Beneficiarii unității noastre s-au familiarizat cu instituția și s-au adaptat și atașat comunității locale și locuitorilor orașului Dumbrăveni care la rândul lor le împărtășesc sentimentele, iar spațiul de deplasare din cadrul unității CRRPH DUMBRAVENI este practic casa lor, au relaționat și legat prietenii durabile investind sentimente emoționale, atât față de colegii de cămin/cameră, cât și față de personalul și angajații unității CRRPH DUMBRAVENI inclusiv cu familiile și apropiații acestora.

Între beneficiari și angajați, dar și în relația comunitate/societate a orașului Dumbrăveni și Instituția CRRPH DUMBRAVENI, s-au creat punți spirituale și sufletești de integrare, comunicare, susținere și încredere ce formează astăzi o mare familie, în care fiecare din cei menționați au pus și investit necondiționat suflet, emoții și sentimente reciproce.

Comunitatea și instituțiile locale prin firmele/patronatele cu caracter economic ale orașului Dumbrăveni și angajații CRRPH DUMBRAVENI, cunosc în mod real și direct dizabilitatea asistatului/beneficiarului, atât în unitatea cu caracter social, cât și în oraș, iar la nevoie sau la o solicitare scrisă, verbală sau gestuală aceștia oferă sprijin și susținere persoanei cu nevoi speciale și nu o tratează cu indiferență, nepăsare sau disprețuire.

Conducerea unității, angajații, din toate departamentele ce formează CRRPH DUMBRAVENI, și-au dat și își dau tot interesul și au investit și investesc toate resursele sentimentale și emoționale față de persoanele cu nevoi speciale din CRRPH DUMBRAVENI, au oferit și oferă sprijin necondiționat nevoilor bolnavilor în limita disponibilității, posibilităților și cunoștințelor de care dispun, atât material, cât și financiar din propriul salariu sau din buzunar, au și oferă consultanță, schimb de idei/impresii care să vină în sprijinul bolnavului, au și oferă sprijin de deplasare/ pietonală/stradală bolnavilor cu probleme de deplasare sau fotolii rulante, indiferent de dizabilitate sau afecțiune medicală, au și oferă ajutor și supraveghere pentru nevoile/necesităților de igienă, au și oferă sprijin pentru servirea meniului zilnic inclusiv hrănirea bolnavului aflat la pat sau în imposibilitatea de a se autoservi sau autohrăni.

Angajații unității CRRPH Dumbrăveni, cunosc nevoile, necesitățile și tabieturile persoanei cu nevoi speciale instituționalizate, aceștia fiind parte integrantă a orașului Dumbrăveni în totalitate, mai mult decât atât aceștia au o vechime însemnată cu semnificație în cadrul acestei unități/instituții .

Prin urmare efectele sociale, umane si fizice, impactul psihic și chiar motorii precum și dezechilibrul psihic, mental, emoțional, de readaptare/reacomodare a beneficiarilor existenți în unitate poate deveni DEVASTATOR ca urmare a unei posibile mutări/relocări a acestora în alte unități/instituții sau locații, urmare a punerii de urgentă în aplicare a OUG 69/17.07.2018 și de destructurare locativă și socială față de aceștia și față de unitatea cu caracter social CRRPH DUMBRĂVENI.

DEZINSTITUȚIONALIZAREA este un concept de politică publică bună și necesară ca intenție, dar total nepractică în acest moment fără un studiu de impact de durată ce necesită mai ales timp și fără investiții în infrastructuri noi pe termen scurt, mediu și lung în construcția de locuințe sociale adaptate pentru cazurile grave ce necesită conform Legii Locuinței un spațiu intim accesibilizat în acord cu prevederile clar formulate în ORDINUL nr. 189/2013 publicat în M.O al României, Partea I, nr.121 din 5 martie 2013 ce prevede aprobarea reglementării tehnice ” Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012- Revizuire NP 051/2000”.

Dezinstituționalizarea este necesară și binevenită acolo unde se respectă prevederile constituționale privind persoanele cu dizabilități, Convenția ONU privind persoanele cu dizabilități, în special al celor instituționalizați, Legea 448/2006 republicată, ORDINUL nr. 189/2013 și celelalte legi la care Romania este parte.

Din păcate, OUG 69/2018 nu respectă aceste legi și principii și prevederi, fiind o OUG neaplicabilă tehnic, cel puțin pentru moment, prin lipsa unei infrastructuri noi, mai ales în ceea ce privește lipsa investițiilor în locuințe sociale individuale și destinate persoanelor cu dizabilități care vor urma să fie redistribuite/relocate în alte locații.

OUG 69/2018 nu respectă principiul autonomiei și dreptul de a se guverna prin propriile sale reguli, nu respectă referințele tehnice și legislative (Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții – M.O. Partea I, nr.12/21.01.1995), lipsesc reglementările tehnice (standarde), cum este ordinul de proiectare sismică- Prevederile pentru evaluare seismică a clădirilor existente – INDICATIV P 100-31/2008 aprobat cu O.M.D.R.L – nr. 704/09.09.2009 M.O – Partea I, nr.647 bis/01.10.2009.

OUG 69/2018 nu poate rezolva în mod clar dezinstituționalizarea prin oferirea de soluții clare și mai ales o infrastructură nouă și imperios necesară, în condițiile în care infrastructura este învechită, total depășită, cu clădiri vechi și foarte vechi, în mare parte neadaptate la cerințele tehnice prevăzute de Ordinul nr. 189/2013.

OUG 69/2018 este doar un proiect neviabil ce încearcă doar o cosmetizare de suprafață prin redistribuirea numerică și locativă a persoanelor cu dizabilități cazate în clădiri vechi și spații improprii în alte clăridi vechi și neadaptate/ neaccesibile, în esență problema rămânând nerezolvată fără investiții în locuințe sociale adaptate nevoilor individuale ale persoanelor cu dizabilități.

Persoanele cu dizabilități instituționalizate SE BUCURĂ de prevederile stipulate în Convenția ONU și nu pot să fie sub nicio formă discriminate, abuzate sau relocate fără un studiu de impact și fără a se analiza fiecare caz și situație în parte. Spiritul Convenției ONU a fost conceput prin consultarea și sprijinul direct al persoanelor cu dizabilități -” Nimic pentru noi, fără noi !”.

Fiecare persoană cu dizabilitate trebuie respectată, informată, consultată și consiliată cu privire la orice schimbare din punct de vedere medical, locativ, procedural sau social.

Nu se poate face nimic fără acordul sau acceptul persoanei cu dizabilități sau a asistentului/reprezentantului personal/familiei acestuia!!! Din perspectivă juridică, orice acțiune făcută fără acordul acestuia sau al celor care îl reprezintă constituie un abuz și este sancționată ca atare! Uniunea Europeană, Consiliul Europei, CEDO și alte instituții vor monitoriza și urmări efectele OUG 69/2018 !!!

De aceea solicit respectos ca acest MEMORIU sa fie luat în considerare, analizat și pus în practică în funcție de necesitățile obiective și subiective pentru preîntâmpinarea oricăror forme de abuz și discriminare, îndreptate împotriva persoanelor cu dizabilități instituționalizate sau pe cale de a deveni dezinstituționalizate/disponibilizate.

Cu stimă și respect – Nicolae Marius Hămbășan”.

Eveniment administrativ

Mulțumim  UPA Solutions pentru găzduirea evenimentului!

Mulțumim echipei TAXI GRATIS și implicit Asociației Ridică-te și Umblă pentru transportul a doi membri din organizația noastră.

Mai multe fotografii gasiti aici…

Accesibilitate, tehnologie asistivă și inovare

Accesibilitate, tehnologie asistivă și inovare, eveniment desfășurat în intervalul orar 11 – 14, la Hotel Ibis Gara de Nord (Calea Griviței 143), sala de conferințe Enescu A.

Acțiunea a fost organizată de Consiliul Național al Dizabilității în parteneriat cu Asociația Nevăzătorilor din România, Asociația Națională a Surzilor din România, Asociația Persoanelor cu Handicap Neuromotor din România, Asociația Distroficilor Muscular din România. Organizatorii au urmărit îmbunătățirea accesului și creșterii participării copiilor și tinerilor cu dizabilități la viața comunității.

Scurtă motivație a organizării/derulării activității
Este nevoie de informații și de experiențe directe din viața persoanelor cu dizabilități cu potențial și voința de a participa la viața societății dar se lovesc zilnic de bariere care le condamnă la izolare. ANR, AHNR și ADMR au desfășurat, de la începutul anului, workshop-uri în cadrul cărora, prin elementele specifice puse în discuție au înregistrat informații suplimentare pentru realizarea Planului național de Accesibilitate.

Tema a fost tratată în corelare cu direcția de acțiune 1 din Strategia națională ,,O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități’’ 2016 – 2020.

Au fost prezentate, de asemenea, informații din viața persoanelor cu dizabilități cu potențial și voință de a participa la viața societății dar se lovesc zilnic de bariere care le condamnă la izolare.

La eveniment au participat: Teodor Gui, consilier al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, Marius Mocanu, expert în cadrul Institutului Român pentru Drepturile Omului, Cristina Șiclovan, din cadrul Direcției Programe curative – Casa Națională de Asigurări de Sănătate, reprezentanți ai ONG-urilor cu responsabilități în domeniul promovării și protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități, Victoria Hagianu, președinta Sindicatului Liber al Asistenților Personali ai Persoanelor cu Handicap București.

,,Chiar în săptămânile acestea lucrăm la introducerea în SIUI a unor medicamente noi, inovative, pentru boală Gaucher, nanism Laron, pentru atrofie musculară spinală-este un medicament scump, obținut prin inginerie genetică, mult așteptat mai ales de părinții a căror copii suferă de această boală cumplită. Este un pas înainte, România se situează între primele țări din Europa, după Franța, Germania, privind introducerea acestui medicament pentru atrofia musculară spinală.

De asemenea, medicamente pentru persoane cu diferite dizabilități, boli oncologice, boli rare, cardiovasculare, pentru supleerea funcției renale, dispozitive medicale.

Totdeauna este necesar de mai mult. Propuneri și sugestii se pot depune la Direcția Contractare pentru a fi luate în considerare pentru Contractul Cadru din anul viitor. Tot ceea ce s-a sesizat aici, în timpul evenimentului, am notat și voi transmite conducerii CNAS’’, a subliniat doamna Cristina Șiclovan, din cadrul Direcției Programe curative – Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Teodor Gui, consilier al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități a spus:
,,Am ascultat, cu interes, toți antevorbitorii. Cu toții aveți dreptate. Aceste probleme există și vreau să știți că noi le cunoaștem. În primul rând vreau să vă spun că totul ține de om nu de autoritate. Mai ales de cele centrale – ANPD sau Ministerul Muncii; sau tot ceea ce ține de ceea ce înseamnă Guvern. Totul ține de lucrătorii din subordinea primăriilor, totul ține de șoferii de autobuz. Legat de ceea ce a povestit colega dvs. referitor la refuzul șoferilor de autobuz de a oferi asistență persoanelor cu dizabilități, vreau să știți că ANPD a avut câteva acțiuni de depistare a acestor șoferi, împreună cu RATB. S-a demonstat că rampele sunt funcționale dar că șoferii, din varii motive, refuză să coboare în stație și să acorde asistență persoanei cu dizabilități. Știu că situația din prezent este diferită față de acum 10- 14 ani și asta datorită reglementărilor legislative ce au intervenit prin Legea 448/2006 și Convenția ONU.

Toate reprezintă ajutorul acordat de Guvern și Autoritățile Centrale persoanelor cu dizabilități. Mai departe ține de autoritățile locale, de lucrătorii acestora, adică de latura umană.

Acesibilitatea pe trotuare? Mașini parcate, stâlpi și blocaje mult mai multe decât acum 10-12 ani. Este nevoie, înțeleg, de asistență lărgită, însă autoritățile centrale nu pot face altceva decât să reglementeze și, ulterior, să controleze și să aplice sancțiuni atât instituțiilor din subordine cât și operatorilor privați.”

Scurt raport al Asociației Distroficilor Muscular din România prezentat de Elena Năstase (vicepreședinta Filialei București a Asociației Distroficilor Muscular din România)

Asociația Distroficilor Muscular din România a desfășurat o serie de întâlniri cu membrii săi pe parcursul acestui an, în cadrul cărora aceștia au fost rugați să-și exprime punctul de vedere cu privire la participarea personală în societate.

Dar, pentru a înțelege mai bine ce este distrofia musculară, am să fac o scurtă descriere: Distrofia musculara (DM) este un grup de afecțiuni rare ereditare, caracterizate prin deteriorarea progresivă a mușchilor corpului, antrenând slăbiciune musculară și invaliditate.

Distrofia musculară se traduce prin slăbirea progresivă a musculaturii, și în special a mușchilor scheletici (controlați de creier în mod voluntar). Pe măsura evoluției bolii, fibrele musculare necrozate sunt înlocuite de țesut conjunctiv și adipos. În unele forme de distrofie musculară sunt afectați miocardul și alți mușchi involuntari (netezi) precum și alte organe.

Nu există un tratament curativ pentru distrofia musculară; medicația și terapiile existente având doar rolul de a încetini evoluția bolii. În unele forme, faza de imobilizare intervine în copilărie, respectiv în adolescență.

Tratamentele existente au rolul de a preveni sau reduce deformarea articulațiilor sau ale coloanei vertebrale și de a le permite pacienților cu DM să își păstreze mobilitatea cât mai mult timp.

În procent de 100% persoanele participante la întâlniri au acordat calificativ slab mobilității personale care presupune libertatea de mișcare a persoanei cu dizabilități, în modul și momentul ales de aceasta; include, de asemenea, facilitarea accesului la mijloace, dispozitive de mobilitate, tehnologii și dispozitive de asistare.

Având în vedere lipsa forței fizice a întregului corp, colegii noștri, diagnosticați cu distrofie musculară au subliniat că au nevoie permanentă de scaune rulante cu antrenare electrică care le facilitează deplasarea la școală, facultate sau la locul de muncă. Lipsa autonomiei de deplasare conduce la izolarea socială și abandon școlar.

Strategia națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități”, 2016-2020, se focalizează pe opt principale direcții de acțiune vizând implementarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată de România prin Legea nr. 221/2010 .

Accesibilitatea este unul dintre cele opt principii generale care stau la baza Conveniței, iar în preambulul acesteia se subliniază importanța accesibilității domeniului politic, economic, social, cultural, civil sau al altor domenii ale vieții, pentru a da posibilitatea persoanelor cu dizabilități să se bucure pe deplin de toate drepturile și libertățile fundamentale ale omului.

Lipsa accesibilitații în școli sau alte instituții, și aici ne referim la trepte și lipsa ascensoarelor, poate fi ușor remediată prin achiziționarea de către respectiva instituție a unui elevator cu șenile pentru scări.

Pentru îngrijirea la domiciliu, care implică asistentul personal, în general un membru al familiei, de cele mai multe ori mama, a fost menționată nevoia stringentă de elevator personal și elevator pentru cadă. Lipsa acestor dispozitive conduce la îmbolnăvirea asistentului personal (vezi cazuri de mame care ridică copii care au greutatea de peste 50, 60 de kg) și risc de accidentare, au fost nenumărate situații când asistenții au scăpat din brațe persoana cu handicap.

Deși Mobilitatea personală, așa cum o tratează Convenția, reprezintă o obligație generală a statelor părți și un domeniu specific de intervenție, iar Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și legislația din domeniul sănătății prevăd dreptul persoanelor cu dizabiliti de a beneficia de dispozitive medicale gratuite, acestea nu se regăsesc în Pachetul de bază pentru dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambularoriu, emis de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Alte provocări cu care se confruntă în viața de zi cu zi persoanele diagnosticate cu distrofie musculară sunt: Acces limitat la mediul fizic – clădiri civile și spațiu urban, Acces limitat la sistemul de transport public-mijloace de transport.

Autoritățile continuă să ignore importanța eliminării barierelor pe care le întâmpină persoanele cu dizabilități în exercitarea drepturilor lor.

De asemenea, autoritățile continuă să ignore consultarea persoanelor cu dizabilități în elaborarea politicilor publice în domeniu.

Nerezolvarea problemelor semnalate de persoanele cu dizabilități constituie îngrădirea accesului acestora la educație, sănătate, viață culturală, activități recreative, timp liber, concret – îngrădirea participării persoanelor cu dizabilități la viața societății.

Peste 90% dintre persoanele participante la întâlnirile de lucru ale Asociației Distroficilor Muscular din România au afirmat că se tem pentru viitorul lor deoarece statul nu le oferă condițiile unei vieți independente. Aspect care se regăsește în imposibilitatea generală a primăriilor de a asigura îngrijirea persoanelor aflate în fază de imobilizare prin punerea la dispoziție de asistenți personali, în condițiile în care pentru România susținerea traiului în comunitate reprezintă o prioritate, conform Convenției.

Pentru încheiere am ales să redau un paragraf din Strategia națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități”, 2016-2020, publicată în Monitorul Oficial în septembrie 2016, mai exact Analiza situației prezente la momentul elaborării Strategiei, Didirecția de acțiune 2 Participare:

,,Participarea persoanelor cu dizabilități la viața publică este strâns legată de autonomia acestora, care, la rândul său, trebuie analizată în legătură cu: capacitatea juridică, mobilitatea personală și dreptul de a trăi independent.

În prezent, formarea abilităților de utilizare a unui echipament care asigură mobilitatea este asigurat în special de organizații neguvernamentale. Nevoile foarte diverse ale persoanelor cu dizabilități nu sunt suficient de bine cunoscute de profesioniști, la fel nici domeniul privind asigurarea mobilității personale. Obligația informării și/sau a instruirii persoanelor cu dizabilități cu privire la tehnicile asistive nu este susținut prin decontarea din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și nu este asigurat într-un cadru coerent.’’
Care este diferența dintre situația descrisă la finalul anului 2016 și cea prezentă?

Demersurile către instituțiile abilitate continuă. Prin adresa Nr. CNDR 232/09.07.2018 au fost solicitate Ministerului Sănătății următoarele:

Să emită:

1.Un ordin de ministru prin care să reglementați pe deoparte includerea în nomenclatorul de dispozitive: pat electric, lift de persoane, lift de cadă, vehicule adaptate scaunului rulant, scaunul rulant electric, orteze de genunchi cu extensie asistată, aparate portabile de fizioterapie la domiciliu, cadre de postură și aprobarea ISO1999.

2.Să emită un protocol terapeutic care să includă terapii la domiciliu, kinetoterapie, logopedie, mobilizări și alte terapii a căror descriere cerem să o facă contractul cadru, care să precizeze timpul, locul și numărul de proceduri.

3. Emiterea unui ordin de ministru prin care să reînființați un centru de Patologie Neuromusculară, precum a fost centrul de Patologie Neuromusculară „ Dr. Radu Horia” din Vâlcele, jud Covasna.

Având în vedere acţiunile repetate de solicitare a accesului la tratament venite din partea pacienţilor distrofici în urma desfiinţării Centrului de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia”, reprezentanții Ministerului Sănătății au fost rugați să analizeze situaţia, sub aspect medical şi social, să asigure măsuri astfel încât să primeze interesul bolnavilor.

Aici puteți citi Raspunsul MS din 26.07.2018.

 

CHMP se opune aprobării medicamentului Exondys 51 pentru tratarea distrofiei musculare Duchenne în Europa

Comitetul pentru produse medicale destinate uzului uman (CHMP) – parte a Agenţiei Europene a Medicamentului (EMA) se opune aprobării medicamentului Exondys 51, destinat pacienților cu distrofie musculară Duchenne (DMD), a anunțat compania farmaceutică Sarepta Therapeutics.

Agenția americană pentru siguranța alimentelor și medicamentelor (FDA) a acordat aprobarea (condiționată) de punere pe piață a medicamentului Exondys 51, în septembrie 2016. Noua terapie se administrează injectabil și conține substanța activă eteplirsen. Acesta este primul medicament aprobat în SUA pentru tratarea distrofiei musculare Duchenne (după ani de cercetare), fiind indicat la pacienții care prezintă mutația genetică specifică bolii.

Mecanismul ce stă la baza exon skipping este reprezentat de o mutație specifică oligonucleotidei antises (AON). O oligonucleotidă antisens este un polimer sintetic scurt, de acid nucleic, format din maximum 50 de perechi de baze, care se leagă la nivelul exonului ce conține mutația, astfel încât, când gena este translată de la nivelul mARN, aceasta este „sărită”, obținându-se o proteină funcțională.
Un exon este partea genei care codifică de fapt proteina. Gena DMD are 79 de exoni. Aproximativ 13% dintre cei cu distrofia musculară Duchenne pot fi ajutați de terapia Exondys 51.

Compania farmaceutică Sarepta Therapeutics (dezvoltatoarea terapiei) a sprijinit cererea de marketing pentru Exondys cu rezultate din două studii.
Primul studiu randomizat, de fază II, a inclus 12 băieți cu distrofie musculară Duchenne, cu vârste cuprinse între 7 și 13 ani, care au primit perfuzii săptămânale de Exondys 51 sau un placebo timp de 24 de săptămâni. Scopul principal al acestui studiu a fost producerea proteinei distrofină, iar cercetătorii au evaluat performanța pacienților printr-un test de mers pe jos, de 6 minute. Rezultatele nu au arătat o diferență semnificativă în ceea ce privește modificarea distanței de mers pe jos, în 6 minute, între pacienții tratați și cei cărora li s-a administrat placebo.

Toți participanții la studiu au continuat tratamentul săptămânal cu Exondys 51, în cel de-al doilea studiu, un studiu deschis (NCT01540409) care a durat timp de patru ani

Datele clinice colectate de la acești pacienți cu distrofie musculară Duchenne, care acoperă ambele studii, au comparat datele privind antecedentele personale patologice și istoricul bolii.

Rezultatele au arătat că pacienților cărora li s-a administrat săptămânal medicamentul Exondys 51, fie la 30 mg per kilogram de greutate corporală, fie la 50 mg / kg, au prezentat o diminuare semnificativă din punct de vedere statistic și clinic în ceea ce privește declinul funcției pulmonare. De asemenea, au arătat o creștere a cantității proteinei distrofină până la 0,44% din valorile normale, după 48 de săptămâni de tratament.

În opinia sa, Comitetul pentru produse medicale destinate uzului uman (CHMP) a pus la îndoială dovezile furnizate, în special în ceea ce privește dimensiunile reduse ale studiului, utilizarea datelor privind istoricul bolii și eșecul comparării pacienților tratați cu cei placebo pentru mai mult de 24 de săptămâni.

În scrisoarea lor, membrii comitetului au scris că ,,metodele de comparare a rezultatelor studiilor principale cu datele privind istoricul bolii nu au fost satisfăcătoare pentru a demonstra că medicamentul a fost eficace. … au fost necesare date suplimentare pentru a demonstra că, cantitățile foarte scăzute de distrofină produse ca urmare a tratamentului cu Exondys aduc beneficii pe termen lung relevante pentru pacient „.

Scrisoarea a concluzionat că ,,CHMP a fost de părere că echilibrul dintre beneficiile și riscurile asociate tratamentului cu Exondys, în tratamentul DMD, nu a putut fi stabilit. Prin urmare, CHMP a recomandat respingerea autorizației de introducere pe piață.

Se așteaptă ca o reexaminare, solicitată de compania Sarepta Therapeutics, să fie finalizată până la sfârșitul anului.
Un studiu clinic deschis, de fază III, în ceea ce privește eficacitatea Exondys 51, cerut de FDA ca parte a deciziei sale de aprobare, este în curs de desfășurare și urmează să se încheie în mai 2019.

Se estimează că 80 de pacienți, cu vârste cuprinse între 7 și 16 ani, cu o mutație responsabilă de ,,sărire” a exonului 51, vor primi Exondys. Un alt grup de aproximativ 30 de pacienți fără o astfel de mutație va rămâne netratat și va servi drept grup de control. Studiul este în curs de desfășurare în 39 de locuri, din Statele Unite.

Rezultatele acestui studiu de fază III vor determina dacă FDA continuă să aprobe utilizarea Exondys 51 ca tratament pentru distrofia musculară Duchenne.